is toegevoegd aan uw favorieten.

Sokratisch comiesch onderzoek naar den zetel des characters in den mensch.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARACTER DER MENSCHEN. 153

en verfcheelt in allen deelen ontzaglijk van den aart der mannen, zo dat ze waarlijk wel een Verhandeling of twee op heur eigen hand mogen hebben. —

Over dit alles hoope ik u, in een volgend faifoen , wanneer we weder bijeengekomen zullen zijn, te onderhouden, en u eenige uuren, niet geheel onnuttig, maar vooral vermaakelijk, te doen doorbrengen; want waarlijk het weinig vermaak dat dit ondermaanfche verfchaffen kan, moeten wij naarjaagen, en ons, zo veel mogelijk, in dit korte leven, onthouden van naargeestige befchouwingen , waar toe de wijze niet vervallen kan, wijl hij weet, dat alle de dingen flegts zo , en niet anders , zijn, als wij dezelve ons willen voordellen, en dat Protagoras te regt gezegd heeft, dat de mensch zelve de maatdaf van alle dingen is; en Epictetus, dat niet de zaaken ons bedroeven en ontdeden, maar de meeningen die wij van dezelve voeden.

Duldt eindelijk , waarde Medeleden ! dat ik van u , daar deze mijne Leesbeurt de laatde in dit jaargetijde is , met deze weinige dichtregelen mijn affcheid neeme:

K 5 Ge