is toegevoegd aan uw favorieten.

Sokratisch comiesch onderzoek naar den zetel des characters in den mensch.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

206~ VERHANDELING OVER DE ZELFKENNIS.

eenig vreemd belang, denzei ven tot de overhel* ling, naar eenige goede daad aanport, 't zij dan cm gelukkig, geacht, gepreezen, of op een of andere wijze daar voor beloond te worden, dan noemt men deze overhelling des Wils, tot het goede Heteronomie of vreemde wetgeeving des Wils, en men houdt het daar voor, dat de deugden, welken op dien grond rusten, juist niet van den echtften ftcmpel zijn.

Daarmede zullen wij deze leesbeurt en tevens de werkzaamheeden van dit verloopen Wintertak foen, befluiten, met den wensch dat ons wederzien in het najaar, vrolijk en genoeglijk moge zijn, en dat de Zon des Vredes inmiddels de barre Stormen, waar onder ons land kwijnt, allengs moge verdrijven , en onzen Welvaart, Weetenfchappen en Kunften een' verkwikkenden en vruchtbaaren Zomer moge aanbrengen.

Schept Vrienden! in 't genot dier blijde Zomerdagen, Op 't vredelievend Land uw aangenaamst behaagen.