Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 T1IE0"PIIR0N?S GOEDE RAAD

Lenige! zal nalaaten. O verblvd u , gy hebt eene ryke erfenis gedaan , wanneer gy daarvan gebruik weet te maaken!

Hoor my dan met oplettendheid , en geef my eene herinnering, indien ik tot den gewoonen misflag van den ouderdom vervallen, en in omflagtige uitweidingen geraaken mogt. Want myn crnftige wcnsch is, om deezen avond niet meer en niet minder te fpreeken, dan u noodzaakelyk is te weeten, om uw aanftaande werkzaam ■leven op eene gelukkige wyze door te brengen.

Voor^

Sluiten