is toegevoegd aan uw favorieten.

Theophron, of De ervaaren raadgeever voor de onbedreeven jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A A-N ZYNEN ZOON.

2

■keiclc gevallen, dat men zyn oordeel over menfchen, waaraan men het één of het ander ontdekt, — ten minften opfehort. Wat in 't byzonder betreft die vriendfchappen, welke zonder eene genoegzaame wederzydfche kennis, met eene buitenfpoorige di-ifr een begin neemen, kan ik u verzeekeren, dat ik niet ééne van dien aart beleefd heb, welke niet even zo fchielyk weder verkoeld , of welhaast met onverfchilligheid, of zelfs met de bitterfie vyandfehap is geëindigd.

„ Menfchen van uwen ouderdom bezit„ ten gemeenlyk eene onvoorzichtige open-

hartigheid en ligtgeloovigheid, welke hen „ ligtelyk tot een prooi en fpel van de lis„ tigen en bedreevenen maakt. Elk be„ drieger of dwaas, die hen zegt, dat hy „ hun vriend is, houden zy 'er indedaad ,. voor, en vergelden de duure verzeeke„ ring van geveinsde vriendfehap met een „ onbedacht en onbepaald vertrouwen, al„ tyd tot hun nadeel, veeltyds zelfs tot hun „ bederf. — Wacht u voor zodanige aan„ geboodene vriendfehappen! Neem dezel„ ven wel aan met veel beleefdheid, maar O 3 „ ook