Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP DB

AFBEE LDING VAN DEN

WELËERWAARBIGEN HEERE

BENJAMIN FtlESWYK,

Gebooren te Leeuwarden den 18 April 1731.

Predikant tc Britzum 1754. te Zierikzee 1763. te Leeuwarden 1765. te Rotterdam 1766. en in 's Graavenhaage 1772.

jfnFRIES WYK fchetst de kunst den braaf ften menfchen vrind, Die, warsch van huichlaarij en fchuuw van broedertwisten,

Aan God en Land getrouw, Oranje en Vrijheid mint: Een' fchrandren Bijbeltolk en onbefproken Christen ;

De ///MGSc//£Kerkbruid zag 'smans beeld - bleef fpraakloos liaan,

Zij drukte 't aan heur borst — en ftortte een' heeten traan.

Sluiten