Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

fyfooglijk zoude ik zeer wel gedaan hebben van het bij mijne julia te laten; dan, ik beken het gewillig, mijn hart is te zwak geweest om aan het herhaald en vleiend verzoek van veelen^nijner Landgenooten weêrftand te hebben kunnen bieden. — Aan u dan, Begunstigers van julia / aan u wordt

deeze tweede proeve opgedragen. Hoe weinig zij

ook aan uwe verwachting voldoen moge, in zo verre zij tot een bewijs verflrekt van mijne poging dm u te behagen, verdient ze eenigzins uwe befcherming. —— Zij is in den eigen /maak van

julia gefchreven —— dit eischte gij toch

ffiaar ook dit maakte mijne taak zeer moeilijk. —— Alleen heb ik 'er eene meer ingewikkelde geJcMedenis doorgevlochten, om, zo veel ik kon, de aanmerking voor te komen, die men op julia gemaakt heeft, dat ze naamlijk te louter fe'ntimcn» teel was.

Yraagt gij, wat mijn doel in dit flukje geweest * 3 zij?

Sluiten