is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BYBEL VERDEEÖICD* '^7

als eene eigenlyke fpyze, maar alleen als toefpyze gebruikt So.d men eet het by de fpyze in plaats van zinker mei gebruikt het als kaas. Doch als men nu het gebruik, het 5 de Israëliten van hun Manna maakten daar :mede vereelvkt blvft 'er dan wel zo veel overeenkomst i Un ierden, laaons eens zien,wat Mofes van het Manna der Israël ien getuigt. Wanneer het Manna het eerst viel, zo Sn de Israüliten Man hou. Indien men deeze woorden v aagwyze neemt wt is dit? dan zal de vraag reeds te kenneTgeven,dat de Israëliten niet wisten wat het was? Ei s d i t gelooflyk, indien het gewoon Manna was, hcc geenhun nkft onbekend kon zyn ateayndem Egypten en de nabuurige Gewesten overvloedig * Neemt men cie borden" aehigfrwyze: Het is Mant «f twyfelachng « het Man P dan word 'er wel verhaald, dat de «raLliua liet op het eerfte voorkomen, gehouden hebben voot

Het gewoone Manna word ook wel s morgens vooi Z.onne opgang verzameld, en van de bladen op een doek gefcbudfeu is dan het beste Manna; en als het s morgen, vroee niet afgefchud word, en dat er een 1 cete dag iZt, dan ffilt het van de Zon, doch het verderft daarom niet maar hoopt zich al meer en meer op de bladen, zo dafz'y hoe tenger hoe dikker worden Om nu ook d. Manna te krygen , brengt men zo veele bladen naar huis

nis men wil, of voortongen h*. werPt water, of wel in kookend water, en verzamelt zo het Manna, het welk als oly boven op het wam diytr ( }* Het Manna der Hebreën, tot > anderen daagstamOl wordende, vervuilde en werd Hinkende en vol wurmen , terwyl dat, het welk voor den Sabbath verzameld werd, goe?bleef gelyk ook dat, het welk ter gedachtenisfe- m een gouden kruik bewaard moest worden. Hier verandert geheel de natuur van het gewoone Manna, het welk lang foed blyft, en bewaard, ia overal heen verzonden word. Is het Manna der Hebreën het gewoone Manna , dart

• CO Niebühr , Befchr. van Jrabie, bl. o8,