Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï«: L IJ K R E D E OP'

door anderen opgegeeven ware. Kenners flonden* en te recht, verbaasd over zijne eerde proeven. (9)

Nieuwland paarde toen reeds, met den geest eens Dichters, eenen geest die bijzonder voor de Wiskunde gefchikt was : hij leerde dezelve van. zijn' Vader, tot dat hij verder dan deeze gevor-, derd was: en vóór zijn achtde jaar verdond hij. volkomen het vermaard voordel van pythagoras over den regthoekigen driehoek. Toen hij even negen jaaren oud was, gaf hij blijken van eene ongemeene vatbaarheid, om de moeijelijkde ftukken der Wiskunde, in één oogenblik te ver-, daan, dan zelfs, wanneer hij zijne aandacht, tusféhen het geen hem daar over, zelfs voor de eer' de maal, werd voorgehouden, en het geen hij buitenshuis zag gebeuren, fcheen te deelen: op voorgeftelde vraagen gaf hij antwoorden eenen archimedes waardig; en die den zelfden geest aanduidden, welke archimedes tot eene van zijne beroemdde uitvindingen had geleid. (10) Hij gebruikte ook met eene bijzondere drift een Atlasje dat zijn Vader bezat, en had al wat daar in ftaat zoodanig voor den geest, dat geen dad, geen plaatsje hem ontglipt waren, en hij volko» men duidelijke denkbeelden van de betrekkelijke ligging, grootte, en gedaante der verfchillend» landen had bekomen. (11)

De doordringenheid van nieuwlands geestj

zij-

Sluiten