is toegevoegd aan uw favorieten.

Lijkrede op Pieter Nieuwland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98 LIJ KRE DE OP

Menfchen-Vriend was, en nimmer in gebreeke bleef al het goede te doen dat hij kon verrichten, begaf hij zich flechts met eenige weinige beproefde lieden , in die naauwe wrbindtenis, die in eenen meer bepaalden zin, Vriendfchap mag genoemd worden. Ik heb het genoegen van in de tegenwoordigheid van eenigen uit nieuwlands bijzondere vrienden te fpreeken: zij weeten hoe oprecht hij was in zijne trouw, hoe gul in zijne verkeering, hoe gereed om zijne vrienden op alle mogelijke wijzen dienst te doen, om van hun nuttigen raad te ontvangen, en hun, wanneer het hem gevraagd werd, raad te geeven; met welke omzichtigheid hij dan daarin te werk ging, en hoe volkomen men op zijne ftilzwijgenheid en befcheidenheid kon betrouwen.

Hoe veel genoegen genoot men niet als men met hem in vertrouwde vriendfchap leefde, hem die tedere en gevvigtige onderwerpen hoorde behandelen, waar over men naauwlijks , zelfs van vriend tot vriend , durft fpreeken in tijden (.64) daar men bijna niet denken kan wat men wil, noch zeggen wat men denkt? Ik heb dat geluk genoten, Mijne Heeren! en ik zal mij altoos met eene tedere aandoening onze gefprekken herinneren: de wijsheid die 'er in doordraaide; de fchranderheid met welke nieuwland de gewigtigde gebeurenisfen, uit het onderling verband van oorzaaken en uitwerkzelen wist af te ieiden; het aantal van

nut-