is toegevoegd aan uw favorieten.

Lijkrede op Pieter Nieuwland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'tóo LIJKREDE-OF

door zijn verdand, door zijne gefprekken , doof zijne wijze van handelen, door zijne eenvouwigheid zelve, waarlijk beminlijk. Hij zocht gaarne gezelfchappen : hij had ze tot zijne verkwikking nodig; hij verloor in dezelve weinig tijds, om dat hij zijne navorfchingen in 't midden derzelven vóortzettede, zonder dat men echter immer in hem eenig gepeins gewaar werd. Hij oordeelde dat de Wijsbegeerte, reeds bij veelen zoo gehaat, nog haatelijker zoude worden, indien de Wijsgeeren zich geheel en al van Gezelfchappen met anderen verwijderden; dat zij daar door zelfs de menfchen van alle verbetering zouden affchrikken, (66) nieuwland beminde de verkeering met goede vrienden, doch hij lettede altoos hierop , en dit moest hij doen, daar hij zijne geneigdheid kende, dat hij Vr zich niet te veel aan verflaafde. De Mensch, dacht hij, is niet geboren (67) om zrch enkel met vermaaken en tijdverdrijven optehouden, maar om zich deftig te gedraagen, zich tot gewigiiger en belangrijker bezigheden te begeeven; zijn gevoelen was, dat men vermaaken mag gebruiken, zoo als den flaap, en andere verpozingen, na dat men aan noodzakelijke en erndige bezigheden voldaan heeft; maar dat men dan nog behoorlijk op de uitfpanningen, die men zich veroorlooft, moet letten.

Hierin was nieuwland zich zei ven altoos gelijk. Hij was in gezelfchap bij uitdek aangenaam