Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

VAN HET

MEN G E L W E R K,

Tot Fraaije Letteren, Konflen en Weetenfchappen betrekkelyk , in het Eerjie Deels, Tweede Stuk.

D e befpiegelende Wysgeer over de Winden en Stormen in den Winter. bl. i

Verkorte Waarneemingen, over het gebruik der Braakmiddelen, in eenige gevallen, waar in dezelve niet fchynen aangeduid te worden. Eerjie Waarneeming. 8

Natuurlyke Historie van den Griel of Doornfluiper. Volgens den Heer de buffon. 9

Verllag van de zonderlinge en hoogstgevaarlyke wyzen om Vogelëijeren te zoeken en Vogels te vangen op de Orkney- en Ferroe Eilanden. Door den Heer pennant. 13

Vertoog over de Middelen , welke men zou kunnen te werkftellen , tot volmaaking der Weerkundige Waarneemingen. Door den Heer sknebier. 16

XX. Berigt, wegens een Prentwerk , volgens de Uitvinding van den Heere c. ploos var amstel, Jac. Cornelisz.

De Praatagtigheid en Snapzugt der Vrouwen verdee-

digd. 3I Onderzoek of de Kinderen, ten aanzien van Vader en Moeder, dezelfde aandoeningen moeten hebben , dan

niet. ^ 3Ö

De Goedheid beloond, of de Braave Soldaat. 38

De Berouwhebbende Auteur. 43

De Boekcry eens Jndifchen Konings. 44

Eenige Kenfchetzen van een Deugdzaam leevcn. 45

Waarneeming, wegens eene aanhoudende DtiiztUng(VbttU go) door een Braakmiddel geneezen. Door *** M. D. 49 Natuurlyke Historie van het Mathoen. Volgens den Heer

de ïsuffqn. ^0

Vertoog over de Middelen, welke men zou kunnen 'te werkftellen, tot volmaaking der Weerkundige Waamee-

1. de.el. mengelw. no. 15, *3 n)in»

Sluiten