Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWE ALGEMEENE

VADERLA NDS C H E

LETT ER-OEFENINGEN,

WAARIN DE

BOEKEN en SCHRIFTEN,

DIE DAGELYKS IN ONS VADERLAND EN ELDERS UITKOMEN, OORDEELKUNDIG TEVENS EN VRYMOEDIG VERHANDELD WORDEN.

BENEVENS

MENGEL WERK,

tot Fraaije Letteren, Konften en Weetenfchappen, betrekkelyk.

Tweede Deels, Eerfte Stuk. Met Plaaten.

Te AMSTERDAM, By A. van der KROE,

en

By J. Y N T E M A.

M I) C C L X X X V I I.

Sluiten