Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE POULE SULTANE.

13

ze te voeden, en in Paleizen en Tempels te plaatzen, waar men ze in vryheid liet, als een gast deezer plaatzen waardig , van wegen zyne houding, goede geaartheid , en fchoo11e plnimadie.

Indien wy, ondertusfchen, met deeze Porphyrio der Ouden, onze Poule Sultane vergelyken, blykt het dat die Vogel uit Madagascar, onder den naam van Taleva (*) tot ons overgebragt, volkomen dezelfde is. De Heeren van de Academie der Weetenfchappen hebben, gelyk wy, de

Porphyrio der Ouden, in de Poule Sultane herkend.

De Poule Sultane is, van den Bek tot de Nagelen gemeeten, omtrent twee voeten lang, de vingeren zyn zeer lang, en geheel los, zonder eenig zweemzel van een vlies, zyftaan in de gewoone fchikking drie van vooren, en één van agteren: 't is by gesner een misflag, dat hy 'er twee voor, en twee agter, plaatst. De Hals is zeer kort in evenredigheid met de hoogte der Pooten, die geheel vederloos zyn; de Pooten zyn zeer lang, de Staart is zeer kort, de Bek die, aan de zyden, de gedaante van een geknotten kegel heeft, is kort, en de laatfte trek, die deezen Vogel kenmerkt, is, dat hy, gelyk de Koet, den voorkop kaal heeft, en bezet met een plaatje, 't welk zich uitftrekt tot boven op den kop , en langwerpig rond uitbreidt, dit plaatje fchynt gevormd te worden door eene verlanging van de hoornagtige zelfftandigheid des Beks; dit geeft aristoteles by atheneus te kennen, als hy fchryft, dut de Porphyrio den Bek fterk, en het voorhoofd ingeplant, heeft (§).

Deeze Poule Sultane, door de Heeren van de Academie der Weetenfchappen befchreeven, is de eerlte Vogel van die foort, door de Hedendaagfchen gezien. Gesner fchryft 'er alleen over, volgens hem medegedeelde verhaalen, en eene tekening. Willughby zegt, dat geen Na-

tuur-

(*) De Taleva is een Riviervogel van de grootte van een Hoen, met violetkleurige vederen, de Voorkop, de Bek en Pooten zyn rood. Flacourt fprcekt 'er met verrukking van. Hist.Gen. des Voyages, Tom. VII. p. 606. De Frarijche Scheepslieden kenden dien Vogel, onder den naam van Poule Bleue. „ De Puuies „ Bleues van Madagascar hebben op Jsle de France jongen voort gebragt, Remarque's faites en 1773. par M. le Vicomte q. de

QUERHOl-.nt.

(§) Memoires de l" Academie, depuis 1666 jusque en 1669. Tom. III. P. 3-

Sluiten