is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<QSt .h. brauns, fabelen en vertellingen,

nr.

De Aap en de Spiegel.

, „ Een Aap was altijd de vijand van een Spieeel, die in een ,kamer ftond.

. Wairdoor heb ik het toch aan u verdiend, vraagde hem eindlijk de Spiegel, dat gij mij zo buitenfpoorig haat'

,, Waarom vertoont ge mij , ten allen tijd , mijn haatelijke geftalte ? hernam de Aap.

„ Maakt het geweeten der Menfchen hen niet vijandig tegea. boeken, die hen de waarheid zeggen?

„ De Aap werd eindlijk zo kwaad, dat hij met zijne pooten tegen den Spiegel aanfprong.

„ De Spiegel brak in honderd Hukken. Maar nu werd

de Aap geheel razende van kwaadheid; want, daar hij, te vooren, zijn haitlljk beeld maar eenmaal zag, zo zag hij 't nu, in honderd Hukken, honderdmaal.

„ Zo ontdekt zich de boosheid dikwijls allerklaarst, wanneer zij zich zoekt te dekken "

Emmerik, naar het Hoogduitsch van j. g. muller. Eerfte Deel Te Amfterdam,by A. Mens Jansz, 1787. In gr. &vo. 279 bladz.'

Qezoad verftand en Geestigheid paaren zich zamen in de werken van den Heer J- G. Muller; (De fchryver van de Heeren van Waldheim en Siegfried van Lindenberg.') maar niet minder fchittert, in alle zyne werken, de fchoonfte eigenfehap van den mensch door, naamelyk, die van een goed hart te bezitten. Dan is dit het geval in alle zyne ons bekende fchriften, de'

Emmerik is byzonder fchoon van deezen kant. Een bericht

voor dit Stuk geplaatst, behelzende een onderzoek of een Roman van meer belang wordt als de uitfleekende Chara&ers uit de voornaamjie dasje genomen worden, is een onwaardeerbaar gefchrift voor elk, die het immer in het hoofd mogt komen, om een Roman te fchryven.