is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYBEL DER NATUUR. 233

nnderfteunen, en daar uit op tc helderen. Lutherus, en de ^ ste Godgeleerden in de Kerk, die naar hem zien by naame onderfcheidt, begunftigen deeze mening , b. v.

a pfeiffer, t. schmidt , j. f- buddeus , ju. s trau-

'rmus 1. g. carpzovius, breedvoerig heeft ook deyling Obferv. Sac. Tom. II. P- =53, cn lilien thal , IV D. ï% — 77, voor dat gevoelen zich uitggaaten enz Hoewel de laatere Godgeleerden van die Kerk niet meei in dien fmaak, althans dus zoo algemeen niet

"^"'in'EinScS'zyn 'er ook veelen, die in dit gebeele voorval flechts dc bedricgeryen, de listen cn looze k^nst-cepen , van die gewaande Toverheks ontdekken -en;, zoo als onze scheuchzer 'er over gefchreeven heeft, dk verhaal ook begrypen. Dit beeft, onder de lUbbyncn, m ma Sn ook reëels zoo uitgebeeld. A. van dalen , c thomasius, webster en andere, waren ook m die welken j. è. é^nmVM^^j^f Sto^ed^n zynde, aanhaalt: Thefaur Theol -Puhl. at -t t n 6-o faq. Vooral moest hier ook de be?Sn*t&™£l in zyne ^erteWccrad, by" evoegd worden. Terwyl ook > de mev bier voor meest fchynt'te weezen, en d. sciramm, Btbl. Brem Cl.III. rfcqq. h a, turrettin , 0#>. Tom. I. ■?. «I. Lq cHANDLEk, dit gevoelen -omhelsd heelt 't geene ooÏn-Smeyer, CUraclerMH IV D. bl. ii . t- *aouET, Bybelfche Ziekten, bl. 49—57, verdeed!gt , Hb5« en de Heer klinkenberg, in zyne Bvbelverklaanng over deeze plaats, opgeeft, en m. h. f. köcher ,< m ceHe Proeve hier over, Gcra 1780. 3 by doderlein, JJerlefene Th col, Biblioth. I B. VII St. p. 554- H<b , die echter twvfclingcn 'er tegen inbrengt, en bet qndër

te b^gvunfligcn

, , De Heer venema, Ihjl. Pcc/cj. V 1.1.1. p-

aao aaq , is ook voor het naast in die mening, dog ook, da? ditwyf, by alle haare bcdriegclyke kunltcn cn b^oochelKVeven alsBileam, eene gódlyke^ngevmg zvv »ehdt en daar door saul, tot ftraf, zyn aanftaanoe lot

g , y hebben Burman , over deeze plaats-,

iTtt fteïde deeze drie verfchillende gevoelens voor, ' 7mulcr één boven -het andere te verkiezen.

De Heer michaelis , die op dezelfde wyze als Scheuchzer, dit gefctóed.verhaa ook verklaart, ende ge cïïe gebeu tenis 'voor eene Necromantie, oi een raad