is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B E R I G T

WEGENS HET BELANGRYK

W E R K,

GETYTELD:

GEDENKSCHRIFTEN

VAN DEN

MARQUIS de POMBAL,

STAATS-SECRETARIS EN EERSTE MINISTER VAN DEN KONING VAN PORTUGAL.

Vier Déelèri, in groot Octavo.

Te Amsterdam, by D. SCHUURMAN.

1~\e Drukker en Uitgever van voornoemd Werk; doof een zamenloop van ongelukkige omftandigheden, hem; van tyd tot tyd, overgekomen, zig genoodzaakt vindende, om zig van de nog overig zynde Exemplaaren vart eenige zyner gedrukte en uitgegeevene Werken te ontdoen, is te raade geworden,om de Liefhebbers van goede Wérken, bovengemelde Gedenkfchriften van den Marquiz de Pombal voor eene verminderde prys van ƒ 4 : -: - i in plaatfe van ƒ 5:15:- aan te bieden, verhoopende, dat deeze vermindering van Prys nog eenige goedgunftigé Lezers moge aanmoedigen, om hem met hun gunft en toegenegenheid, het verder debiet van zyn Werk, te bélperi bevorderen.

Alhoewel nu de inhoud van dit zeer belangryk Werk, by veelen, die het reeds geleezen hebben, bekend is, eii geen verdére aanpryfing noodig heeft, zo vinden wy het echter voor tegenwoordig niet ondienftig, om voor dezulken , die dit Werk nog niet kennen, eene en anderebyzonderheid daar van te melden, en onder het oog tö brengen.

Deeze Gedenkfchriften, welker geloofwaardigheid en echtheid, door bygevoegde geaccrediteerde Regtvaard;A g-iiigj