Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J N H O U D.

Waarneemingen op den Hyacynth. Door den Marquïs

de gouffier. 159

Een middel, om in de Boomgaarden het bederf der Bloezems te voorkomen. 165

Middel, om de Infecten op de Vrugtboomen te dooden, 166

Kenfchetzende trekken van den Graaf de buffon. Ontleend uit de Eloge van den Marquis de condorcet. 167

Proeve over de Vrees van Zonderling te fchynen. Dooiden Heer v. knox. 177

De mislukte Omkooping. i8r

Zedelyke Bedenkingen, 18a

Wysgeerige Befchouwmgen van de Taal en den Styl. Door den Heer regis rey de cazillac. (Vervolg van bi. 98.) 185

Waarneeming, wegens het nut van den Spiritus Salis Ammoniaci Caujlicus, uitwendig aa'igebragt, in eene inconiinentia Urinee. Door * * * M. D. 191

Natuurlyke Hisïorie van den Flamingo of de PJienicopte■rus. Volgens den Heer de bhffon. 192

Brief over de Voortbrenging van den Borax. Door den Heer willam klaze , Esq. l9%

Natuurkundige Proeve, over de Circulatie der Vochten in Bol- en Bobmgewasfen. Door den Heer p-ieter van aken , A. L. M. Ph. Di". '201

Eenige Narigten van den nog voortgezet wordende Reis rondsom de Wereld, onder het Bevelhebberlchap der Heeren de la peyeousk en de laingLE, met de Fregatten la Bousfile en PAfirolabe. '207 Kort Verhaal der Lotgevallen en zonderlinge Keize van hippolyt stepanoff , uit deszelfs Ballïngfchap in Kamtfchatka na Macao, en van daar na Batavia; getrokken uit een omftandig berigt van hem zeiven eigenhandig in de Roisfifche taal opgefteld, en naar het origineel vertolkt. Medegedeeld door den Eerw. j. c. metz-

2-10

lar.

Berigt wegens den Dichter Salomon Gesfner, en zyne Werken. Door den Heer de mayer. 215 De Amptverkryging. Eene Fraufche Anecdote. 22S

Wysgeerige Befchouwingen van de Taal en den Styl.

* ^ JL) oor*

Sluiten