Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 )

Uwe onfchuld deedt uw wraak ontbranden _

Op Fratikryks vrygevochten grond ■

En toen men u , ontaart verhandden ,

Was 't daar, dat gy een fchuilplaats vond—r. Een laatfte hoop bleef in u Ieeven, Men hadt u wapenen gegeeven,

Gy ftaardc op 't lagchend bly vcrfchiet! Als Vryheid eens zou zegenpraalen — Uw wapenen den prys behaalen,

Gevaar noch dood verzaagde u niet.

Zyt welkom Daandch! pronk der helden s

De Franfchen roemen uwen moed ■

Men hoort van elk uw deugden melden,

Gy waagde uw leven en uw bloed .

't Gevaar kost nimmer u doen beeven ; Gy zyt der Franfchen vriend gebleeven i

■Een edel vuur ontgloeide uw hart

En daar gy 't eerfte op 't ys uw waagde, Geen laffe vrees u ooit verzaagde'

Eert me u, wyl gc alles hebt getart.

A 4 Juich*;.

Sluiten