Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WERVER.

Wyz : (Een Ridder ging ter Boerenjagt.')

ïi

Koom jongens: word een braaf foldaat — vraag geld / P.yksdaalders, met een nieuw gewaad — men teld; Bevcgt met ons den Patriot,

By Willem onzen oorlogsgód — iu't veld,in'tveld,in't veld. 2:

Keen baas , ik dank uw voor uw geld ■— en Rok 1

Den beurs waaruit gy daalders teld — den ftok,

Regeer daar mee een Pruis of knoet,

En al uw yeldheers moers gebroct, die bok, die bok, die bok,

Wat zegt gy, hondsvot ï bürgerflaaf — Mynheer! Uw Vorst, befchermer Heer en Graaf.—. en meer Waar ik vergeef uw fnood beftaan,

Neem gy dees agt-en-twintig aan, dees keer, decs keer, dccs kcefé 4-

Wy zyn Heer werver u al riioe .— om reen ; Brui feliielyk naar de donder tot — ga heen.' Zeg aan uw lieer! die moordenaar,

En aan zyn Moer en dronkc vaar — geen een, geen een, geen een»

Sluiten