Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X *s x

Maar gy gevoelvolle harten! die voor fyne aandoeningen berekend zyt, laat u door geenen fchyn misleiden , ftrepen, titteltjes, uit roepingen, deze alleen kenmerken het fyn gevoel niet, indien de Schryver uit de volheid van zyn aandoenlyk hart tot u fpreekt, zo zyne warmte niet alleen by zich zelf bepaald blyft, maar tot u overkomt, danjs zy nuttig: zo hy alverder dien aandrang gebruikt om u tot deugd en Menfchenliefde op te leiden, dan zyn zyne pogingen lofwaardig, want daarom alleen vermogt hy uwe harten te vertederen, buiten dien zoude fterke aandoeningen maar ftrekken om u tot verwyfdheid te vernederen, welaan vrienden! dat zy die immer deugd vóórpredikten, en het zachtemedelyden, aan u tyd genoten! en alle geflagten heilig zyn, daar zyn zoveele onheilen op aarde, die te bewenen waar men niet helpen kan, is der braven plicht, tranen van medegevoel zullen ee« nén ongelukkigen opbeuren, al kunnen wy hem anderfints gene hulp toebrengen, hy die nimmer over der anderen rampen weende, zal ook niemand tranen over zyne ellende zien ftorten. Vloeit dan; myne tranen.

Doch juist daar wy deze zinsnede eindigen , herdenken wy gevalhg, dat het hier ons doelwit geenfints was om u klaagliederen te doen B 5 ho*

Sluiten