is toegevoegd aan uw favorieten.

Palmedo en Cedra.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ftf* PALMEDO

ging der waarheid aan palmedo overgaf, die denzelven met een bevende hand, als geheel verdagen, aannam, en er mede naar een andere zijde van de kamer ging, alwaar hij hem opende, en de volgende regelen, met zeer veel nadruk , in ftilte las.

Waarde palmedo!

,, Met de innigfte droefheid bezield, fchrijf „ ik u deze flauwe letteren, doch zonder breedü voerig verhaal van de omflandigheden, wel„ ke gister hebben plaats gehad, en waar uw „ knegt het leven bij heeft ingefchoten, dien j, men niet heeft konnen redden , doordien het ,, boot met de drift van het water werd weg gevoerd, welke herinnering mijn ontroerde ,, ziel niet dan tot een grievend leed voor al-

t, toos zal verftrekken. —— Ach mijn

„ waarde palmedo, ziet gij nu wel, welke „ treurige gevolgen een onberaden flap naar zig

fleept. Geloof mij, het gevoel van

„ deze daad heeft mij bijna radeloos gemaakt;

door-