Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *5 )

een voorvertrek in zyn Huis verzocht wierd, het geene die ook ons verleende maar de . zoogenaamde Patriotten hoorende dat de Prinslieden daar bezig waren, zochten aanftonds zulks te beletten, dan te vergeefsch; Echter duurde het aldaar zeer kort, want

den voorn. Jan S.: verb' od ons daar

vervolgens meer te koomen , om wat reden weet men niet.'

Men wist toen wederom niet wat men doen zoude want B. niet te huis zynde, kon men aldaa.' zonder zyne toefteraming niet

vergaderen. Edoch Gert van T ,,,

door de Meid bericht, waar hy logeerde , ging hem 's morgens vroeg te Delft Spreken, en gaf hem kennis dat Jan S ....... hun

niet langer hebben wilden, waar op B

antwoorder Gaat dan by my maar te huis,

het welk van T en S .... ook dee-

dcn.—De Tekening kreeg einddyk toeloop, en onze Zeelieden moeten tot hun Lof in Eeuwige Gedachtenis daar over zyn, want de meesten van hun tekenden met allen B 5 ernst.

Sluiten