Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 33 )

<Iags Morgens kwamen wy aan den Heuvel* van waar wy een menigte van Schuiten uit de haven zagen uitzeilen -om naar Beyerland te varen en die zaken te zien , waar van eene gevoerd door Schipper Dirk L , dicht by het Eilandz* Hoofd henen voer welk Volk ons gevraagd hebbende , waarom wy niet op Sluys kwamen , wy tot antwoord gaven , zulks eerlang te zullen doen , en teffens een 3 i 4 hondert Man met ons mede brengen,

Zoo haast was niet den voorn. Dirk

L. te huis gekomen, of deHeeren van

de Weth, Vergadering hebbende laten be< leggen, lieten-denzelven voor hun roepen, onderzochten zyn gehouden gefprek met ons en lieten hem zulks bezweeren , waar uit men zeker befluiten moet, dat hy of ook een Man van dat foort is , of ten minsten een Menfch met twee Aangezichten, want hyhad anders middel genoeg gevonden, behoudens de Waarheid, om ons te dekken.

Wy vertrokken voorts des Avonds weC de-

Sluiten