Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C vi. )

van mijne zeldzaame minnehandelingen, en opgevolgd huwelijk hier te Lande van het crimineel proces , en mijne langduurige gevangenis binnen de Stad Rotterdam; van de gelukkige opgangen van het Schrijversberoep, en van de gelegenheden waarin ik zo mijne Rechtsgeleerde , als mijne andere Mengelwerken gefchreven heb: om kort te gaan , van alle die niet onaartige omzwervingen , verfchiet van vrolijke levenstooneelen, belangrijke, en wonderbaare uitkotnften van zaaken, mij in den omloop van ongevaar eene halve eeuw, en dus federt den ouderdom; van vijftig jaaren gebeurd; eene verzameling van gefchiedverhaalen, waarvan een talrijk gedeelte bij de Tijdgenooten bekend, niet onder de verdenking kan vallen van een opgepronkte Roman te zijn, hoewel het zo voor mijne eigene reputatie, als voor de eer mijner familie te wen-r fchen ware, dat ik ze als zodanig konde voordraagen.

Sluiten