Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk gevolg geweesc is, dat zij door dit verhaal medelijden met zijn bekrompen Üaat gekregen "hebbende, zijn fchuld van kamerhuur aan berger voldeed.

„ Aanmerkelijk is de levensloop van brit„ tonville wiens oud en voortreffelijk ge„ flacht verfcheidene beroemde mannen, zo in „ den tabbaard, als in den degen, onder de rej,, gering van lodëwyk den XIV. aan het

Franfche Rijk hebben uitgeleverd; men kan „ zelfs zonder loftuiting zeggen , dat zijne „ voorouders weleer onder de allervoornaam„ fkn van den adelftand in Languedocq gerekend „ werden; dan, terwijl zij openlijk den Pro„ restantfchen godsdienst toegedaan bleeven , „ verviel dat aloud Hamhuis in ongenade, en „ vervolgends in een diep verval: de vader van „ brittonville ftierf in de fleur van zijn „ leven, nalatende eene behoeftige weduwe, „ en zeven kinderen, waarvan hij de jongfte „ was; hij bevond zig in den ouderdom van

18 jaaren verpligt, al zwervende, zijn fortuin

te zoeken,"

„ Behalven eene welgemanierde opvoeding, had hij, geduurendë zijne jeugd, een tamelij„ ke voorraad van kundigheden in de weeten^ fchappen opgedaan, die al verder aange„ kweekt werd door de zorg van een' vriend

Sluiten