is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van F.L. Kersteman, professor honorair en doctor der beide rechten [...] door hem zelven beschreven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 10+ )

fiaamd, kwam mij op een 'morgen een bezoek m mijn duivenhok geeven: „ wel Hendrik", vroeg zij, „ wat komt gij toch hier doen,

„ en wat is uw beroep?" Ik zoek een*

dienst als lijfknecht, gaf ik haar ten antwoord: „ zter wel hernam zij, ik zal u die haast be„ fchikken": zij ging daarop weg, en ik floeg weinig acht op haar laatfte woorden; doch tegen den avond kwam Moeder smit weder boven, belastte mij fchielijk met haar mede te gaan, zeggende dit zij haar verbeeldde een goeden dienst voor mij gevonden te hebben: ik beefde van angst, als beducht zijnde dat zij mij misfchien brengen zoude bij die mijn perfoon en de gelegenheid mijner zaaken kende, hoewel ik in dat geval beflooten had haar te ontloopen; maar bij geluk werd ik bij een Zwitfers Stafofficier gebragt, welke na een' knecht zocht, die de fcheerkunst verltond; zo dat wij onverrichter zaaken terug kwamen: ondertusfchen had ik voor den laatllen fchelling die ik overgehouden ha3 een boek papier gekocht, waarop ik in minder dan vier weeken tijds een klein werkjen, in den fmaak van een Roman vervaardigde, het welk ik door moeder smit aan een* boekverkooper zond, die er mij aanifonds 20 ducaaten voor liet aanbieden: moeder sm.it