Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ?p )

kant kortlings te beurt gevallen was, dat logement met al den opftand voor vierduizendguldens gekocht had: het gelust mij den leezer ditmaal te vergasten op het vrolijk verhaal van een merkwaardig voorval, dat mij toenmaals aan het huis van m ar tinus ontmoette, en het geen nog bij geluk wel afliep.

Het was op een zaturdagavond dat ik te Culenlurg aankwam, in het voorneemen van des zondags vroegtijdig na Bommel te vertrekken ; doch aangezien ik met martiNUs wat laat op gebleven was, veranderde ik van befluit, en hij bewoog mij om tot maandag ochtend aan zijn huis te verblijven, zonder dat ik de minfle vet teering behoefde te maaken: onderwijl dat ik bezig was met hem op mijn kamer te ontbijten, kwam zijn vrouw hem roepen, zeggende dat er een vreemd jong Heer zo even aangekomen was, die hem verlangde te fpreeken; hij begaf zig daar op na de gemeene kamer, alwaar zig doorgaands de gaande en komende man, zo burgers als reizigers, lieten vinden: ondertusfchen dat hij meer dan een uur lang afwezig bleef, bediende ik mij van die tusfchentijd om eenige procesilukken op mijn gemak natezien, wanneer een vervaarlijk gerucht mij van deeze noodzaakelijke bezigheid eensklaps aftrok,, en

Sluiten