Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 214 )

de laatfte perfoon in de reden; het is immers geen geheim dat mijn goede confrater, die zig federt zijn ontflag uit het werkhuis te Rotterdam, door eene menigte zeldzaame avantuuren N/na zo berucht gemaakt heeft als de Prins van albanien, volgens het algemeen gerucht een voortreffelijk Ampt te Amfleldam, op Voor fpraak yan twee vet mogende Befchermhee. ren, welke de voornaamfleKoophandelaaren van die ftad zijn, onlangs aldaar gekregen heeft gehadl — Ik weet het beter, en ik moet zeggen dat gij altemaal betoont zotten te zijn, door zo voorbarig aan dergelijke malle uitflrooizeis geloof te flaan, fprak een vrolijke bol al fpottende, want zie hier den Advokaat kers. t r m a n in ons gezelfchap tegenwoordig, en ik wil er mijn goud horologie onder verwedden, dat hij zelf bekennen zal dat hij in het voorleden jaar, 1788, voor een gedeelte erfgenaam van eene oude en fchatrijke Dame is geweest, waar. door hij voortaan niet alleen onbezorgd kan keven, maar wat meer is , althans koets en paarden rijdt, en eene prachtige buiteplaats te rVIaarfen gekocht heeft! —- Nu moet ik zeggen, zeide hier op een verftandig man mee veel zachtzinnigheid, dat de overbekende fpreuk ten ïpzichte van alle meifchen waarachtig is, al ]gopt ds logen nog zo fnel, de waarheid ach-

Sluiten