Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2i5 )

rerhaak ze wel! Want men heeft mij kortelings geleden, in een coffijhuis verhaald, dat de Profesfor kfbsteman voor Zieketrooster na de Oost-Indiën gevaaren was, waarvan nu het tegendeel blijkt.

. Alle deeze kluchtige gisfingen raakende de gelegenheid van mijn perfoon mee geen minder verwondering dan geduld aangehoord hebbende, zonder dat ik inmiddels een enkel woord gefproken had, bedankte ik ten laatften onder een diepe begroeting het gantfche gezelfchap, voor de vonnisfen die zij op zulk eene verfchillende manier over mijn perfoon hadden gelieven te vellen, zeggende onder anderen dat van alle die verdichte wederwaardigheden welke zij over mij befchooren hadden, het erfgoed van de fchatrijke Dame, benevens de buitenplaats met de koets en paarden, mij wel het meeste bevallen zouden hebben, over welke uitdrukking een uitfehatering van lagchen ontftond, waarop ik mij vervolgends aan de tafel plaatfte om op eenpaarig verzoek een glas wijn met hun te drinken: de redewisfeling naderhand op onderwerpen van een verfchillende natuur gevallen zijnde, werd (ik weet niet meer hoe het kwam) het eerfte Deel van de Triumph - Zaal, waarin een van de zeven hoofdpunten, de affchaffing van de Pijnbank O4

Sluiten