Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 218 )

Handelende van dit merkwaardig mondgefprek , welke in het voorverhaalde aangenaam gezelfchap over de affchaffin^ der pijnbank voorgevallen was, doet mij die ontmoeting gedenken aan een overheerelijk geval, dat mij onlangs door een geloofwaardig perfoon medegedeeld werd , en op eene doordraaiende wijze betoogt hec misbruik dat er fomtijds van de tortuur, ten opzichte van onfchuldig ge. vangenen, gemaakt kan worden: het is een bekende zaak dat ongevaar 24 of 25 jaaren ge. leeden, veel van de zogenoemde Bokkerijders geiproken werd, die in het land van Luik met geheele ploegen in hechtenis genomen, op de Pijnbank gebragt, en vervolgends of gehangen, of verbrand werden, fchoon het noch uit hunne bekentenisfen, noch door overtuigende bewijzen gebleeken ware, dat zij de misdaaden van diefftal, huisbraak, moord en toverij, waarover fommigen van hun aangeklaagd wa' ren , gepleegd hadden : zeker Drosfaard van een boere dorp, behoorende onder het Luiksch gebied, die den naam van Hollander voerde had verfcheidene van deeze gewaande Bokkl rijders, toenmaals op losfe verdenkingen van gepleegde misdrijven in de gevangenis geworpen, daarna door de Pijnbank zodanig afgemarteld, dat de onvrijwillige bekentenis met

Sluiten