Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 19 5

TWEEDE GESPREK,

Vader. Geduurende de kleine zeereizen j welke kolumbus van de kanarifche eilanden deed, verzelde hem altyd de groote.gedachte , welke zyn onderneemende geest te Lisbon reeds had voortgebragt.

„ Hoe ! dacht hy dikwerf by zich zeiven, „ zou 'er dan geen nadere weg ter vee naar

de Indien zyn, dan om Africa , dien de „ Portugeezen zoeken ? Hoe! wanneer men „ van hier altyd recht tegens 't Westen, dwars ,, over den atlantifchen Oceaan zeilde, zou „ men dan eindelyk niet ook aan een land ko-

men, het welk of Indië zelf, of toch aan „ Indië vast moest zyn ? Is de aarde niet rond, „ en zo ze dit is, zou dan God niet ook op „ de andere zyde van dezelve een land gefchaa„ pen hebben , waarop menfchen en andere „ fchepfels kunnen leeven ? Is 't wel waar3, fchynelyk, dat dit geheele tweede halfrond Bi „ van

Sluiten