is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontdekking van America, geschikt ter aangenaame [...] leezing voor kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schepelingen eenigzins voldoende waren ter gerustftelling; en zo zeilden zy wederom vol goede hoop al verder.

En mi waren zy in den kring van de Pair faat-windm gekomen. ■

fer d i n a n d. Wat is dat?

vader. Gy weet immers nog wel, wat men onder de Keerkringen verdaat ?

ferdinand. O ja! de lynen, welke men aan beiden zyden van den Evenaar, insgelyks in gedachten, rondom den aardbol getrokken heeft, en boven welke de zon juist lynreclvt ftaat op dien tyd, als wy den langden of kortften dag hebben.

johannes. Wanneer de zon lynrecht bo« ven den bcvenden van beide deeze kringen daat, hebben wy hier den langden dag in 't jaar, en wanneer zy even zo boven den benedenftei) ftaat, hebben wy den kortften dag.

vader. Recht. Gy kunt beide deeze kringen ook in onze kleine figuur zien. Ziet, den bovenden heb ik met de letters C en D, en den' benedenden met E en F geteekend. Nu , in deeze ruimte, tusfehen deeze twee kringen , waait op zekere tyden in zekere ftreeken altyd dezelfde wind, naamelyk van liet Qos-

>. deel. E ten