is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontdekking van America, geschikt ter aangenaame [...] leezing voor kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hy zich liever laat vangen of doodflaan, da» •dat hy dezelve in den loop zou laaten.

moeder. Is 't niet waar, freêrik, dat zyn recht domme aapen ?

t r e è r i k. Ja wel, Moeder !

moeder. Maar zouden hier ook wel zulke aapjes zyn?

freêrik. O neen, Moeder! hier niet!

*oéder. Met vier voeten zekerlyk niet? maar als nu een klein Schepfel met twee beenen eens even zo gulzig naar fnoeperyën was, dat het liever de maag daarmede bederven en daarna fmarten lyden , dan zynen lult naar dezelven wilde beteugelen: wat denkt gy, zou men van dit Schepfel oordeelen ?

freêrik. (dreigende met den vinger) Moeder! Moeder ! daarmede ziet gy zekerlyk op my ?

moeder. Pasfen u dan die Schoenen?

freêrik. Nu, ik zal het nooit meer doen, ,waarlyk niet, dat beloof ik u. Ik roep u allen daarby tot getuigen!

vader. Dat is braaf, freêrik. Wanneer gy ooit een groot man denkt te worden (en dit denkt gy toch te worden) moet gy alle de lekkernyën reeds vroeg leeren verachten, fn u houden aan gezonde en voedzaame boeien-