is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontdekking van America, geschikt ter aangenaame [...] leezing voor kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 234 )

heter. Dan heeft kolumeu» ook het "(raste land van America ontdekt)

vader. Zekerlyk heeft hy deeze ontdekking gedaan; hy was ook volkomen overtuigd, d?t dit land geen eiland kon zyn , om dat hy üulk een magtigen ftroom, als de Qronoko is, uit dit land in den Oceaan zag vallen.

pjster. Maar waarom heeft men dan dit land niet naar zynen naam Kolumta genoemd?

vader. Hierin heeft men hem zekerlyk veröngelykt , waaraan onze voorzaaten zich niet hadden moeten fchuldig maaken. Maar het is nu eenmaal gefchied,, en gebeurde dingen kunnen niet veranderd worden.

lotje. Waarom hebben zy het dan Ante: rica genoemd ?

vader. Dit zullen wy naderhand hooren; thans moeten wy zien , dat wy de Schepen van kolumbus niet uit het oog verliezen.

Overtuigd zynde, dat hy nu werkelyk aan het vaste land van het nieuwe Wacrelddeel gekomen was, zeilde hy al verder naar 't westen langs de kust, en landde meer dan eens. Hy vondt, dat de inwooners van dit land zeer geleken naar de menfchen op hispaniöla, behalven dat zy wat meer verftand en moed

be-