is toegevoegd aan uw favorieten.

Memorien, dienende tot opheldering, van het gebeurde, geduurende den laatsten Engelschen oorlog.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24^ memoriën tot

en verklaarde, ten uiterften gevoelig te zyn, aan het vertrouwen, dat Burgemeesteren in Haar Helden, en zulks indachtig te zullen zyn: daar eenige heuschheeden by voegende.

Ik zei toen, dat alhoewel het myne Ambt» genooten, en my, leed deede, dat zyne Ma„ jesteit maar weinige dagen, onze Stad, met „ deszelfs tegenwoordigheid vereerd had , Ik „ de vryheid moest neemen ta zeggen, dat Ik „ Hoogstdenzelven met vry meer gerustheid „ zag vertrekken , dan had zien aankomen." Waarom? was de vraag: omdat, nam Ik de vryheid te antwoorden, men zyne Majesteit had afgefchilderd, als eenen Forst, die ons Land weinig goeds wilde, en voornaamlyk den Regenten onzer Stad, om de zaak van den Hertog, geen goed hart toedroeg; die voorts verjiond, dat wy voljlrekt Vreede met Engeland, hoe di voorwaarden ook mogten weezen, moesten maaken.

Enfortc, viel de Vorst my in, que vous m'avez cru bien anglomane? mais je ne le fuis pas, il s'en faut bien, je fuis Cosmopolite, aimant les hommes, etpar confequent la paix, voegende daar by, „ dat Hy niets had, tegen ons, noch „ tegen onze Stad: dat Hy zeer te vreeden was,

over 't geen, èn over de geenen, (ö) die

» Hy

(«) De Hoofd Officier Dedel, en de Burgemeesters Hooft en Elias, hadden met ray by den Vorst een bezoek afgelegd,