is toegevoegd aan uw favorieten.

Memorien, dienende tot opheldering, van het gebeurde, geduurende den laatsten Engelschen oorlog.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPHELDERING, ENZ. 245

daar zeer op gefteld waren, en opgewonden waren geworden, door den Ridder Tork, geduurende zyn verblyf in hunne Stad, na dat Hy uit den Haag vertrokken was, had Ik reeds van dien tyd af doen opmerken: dat, alhoewel het belang van Engeland zeiven niet meede bracht, te verlangen of meede te werken, dat de Schelde geopend, en dat daar door eene machtige Mogendheid, de Souverain der Nederlanden, eene Commerceerende en Navigeerende Mogend, heid wierd, en dat ook die opening niet kon gefchieden , als met verzaaking van het Tractaat van Munfter, de voorzichtigheid nochtans vereischte, deswegens een waakend oog te bouden, dat men tot dat einde, eenen bekwaame Minister behoorde te houden te Weenen, en teffens by Frankryk verneemen, of men aldaar gezind zou zyn , zich in 't geval daar tegen te kanten. Dat men ook teffens , den Koning van Pruisfen onder 't oog moest brengen, hoe gevaarlyk het was, het Huis van Oostenryk, door dat middel noch machtiger te laaten worden ; en hoe het dierhalven van zyn's Majesteits belang was, zich daar tegen te verzetten. Dat om de Republiek niet bloot te Rellen aan eenen onverwachten aanval van dien kant, men behoorde hoe eerder zoo beter verQ 3 bin-