is toegevoegd aan uw favorieten.

Memorien, dienende tot opheldering, van het gebeurde, geduurende den laatsten Engelschen oorlog.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

246 MEMORIËN TOT

bintenisfen met eenige Dukfche Vorften aan te gaan, om tegen eene machtige fubfidie, uit 's Generaliteits Kas, een genoegzaam getal Manfchappen te onderhouden, en ze des noods te leeveren.

De langzaamheid, met welke gewoonlyk de zaaken in ons Land behandeld worden, gevoegd by dé bedremmeldheid, gevolg van den rampfpoedigen ; toeftand, daar men zich in bevond, en waar in men niet wist, wat men 't eerst tot af keering van 't gevaar by de hand zou neemen, hadden gemaakt, dat men op myne voorflagen weinig acht had gegeeven. De vrees voor dat openen van de Schelde, was gebleeven, en vermeerderd geworden,door het fchryven in May, van den Heere Hop, onzen Minister te Brusfel, „ dat die van 9, Antwerpen, Brusfel en Leuven, deswegens „ een Adres aan Zyne Keizerlyke Majesteit ge„ daan hadden," en door dat van den Heer van Starrenburg , meldende, dat de Rusfifche Minister hem verwittigd had, dat zeker Antwerpenaar zich aan hem geaddresfeerd had, wegens eene dire&e vaart van Petersburg en andere Rusfifche plaat zen op Antwerpen , en 's Keizerin's goede Officien verzocht, wegens het openen der Schelde. < ' Het was dus licht te begrypen, dat het ge-

: .' "" zeg-