is toegevoegd aan uw favorieten.

Memorien, dienende tot opheldering, van het gebeurde, geduurende den laatsten Engelschen oorlog.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op heldering', enz. zegde van den Heer van Reischach, ons zeer aangenaam was: maar de ondervinding heeft geleerd, dat zyne Keizerlyke Majesteit zederc aanmerkelyk van gedachten veranderde.

Ondertusfchen waren, agtervolgens den raad van zyne Keizerlyke Majesteit, onze Gedeputeerden in 's Hage gelast geworden, om meede in het aanneemen der Mediatie van de beide Keizerlyke Hoven toe te ftemmen: tot welke dan ook kort daarna, naamlyk den 8 Augustus, ter Generaliteit befloten wierd.

Het is over bekend, hoedanig dezelve van geen het minfte gevolg geweest is, en niets heeft toegebracht, om het vuur des Oorlogs te maatigen, de Heer Hop., 'sLands Minister had reeds gefchreeven, toen de Keizer te Brusfel was, dat zyne Majesteit Hem gezegd had, „ dat de onlus„ ten in de Republiek Hem leed deeden: datHy „ het einde derzelver, en het herftellen der Vree„ de, gaarne zou zien: dat Hy nochtans „ meende, dat de Negotiatien in Rusland op niets „ zouden uitloopen , en niets dan onkosten en „ fpendatien veroorzaaken."

De Penfionaris Visfcher fchreef my den 4 Ju]y, dat de Raadpenfionaris Hem gezegd had, dat de Prins Gallitzin, fterk op een fpoedig en voldoend antwoordpresfeerde; dat deKeizer zeer Q 4 ft0^»