is toegevoegd aan uw favorieten.

Memorien, dienende tot opheldering, van het gebeurde, geduurende den laatsten Engelschen oorlog.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÖPKTEI, DÊRltfG ÉNZ. 3$$

doen van rapport van de Commisfie naar Ens en Emraeloort, te doen aanzeggen: dat Burge■ meesteren van gedachten waren, dat het gem. rapport voor deeze reize door Hem niet gevóeglyk kon gedaan worden, en dat zy begreepen, dat Hy Penfionaris van Berckel byprovifie niet in de Vergadering van Holland zou verficrynen.

Ik vinde niet in myne daaglykfche aanteekeningen van het voorgevallene in Burgemeesters Kamer, dat gem. Penfionaris toen daar iets op geantwoord heeft, doch zeeker is 't, dat Hy zich daar aan, des tyds, gedraagen heeft.

Doch Burgemeesteren in 't begin der Maand Juny onderricht zynde geworden, dat gemelde Penfionaris, nietteegenftaande het gemeld verbod, van voorneemen was, het bewuste raport wegens Ens en Emmeloort, in de Vergadering van Holland te doen, (voorgeevende die Commisfie te zyn, eene perfoneele Commisfie van Hun Ed. Groot Mog., van welke door geen anderen verflag kon gedaan worden, te meerder, daar zyn Meede-Gedeputeerde, de Heer Meer ens van Hoorn, door zwaare ziekte belet wierd, Hem te vervangen, en het rapport niet langer uitgefteld kon worden, om dat her vertrek der nieuwe Commisfie na by was) Burgemeesteren, zeg lk, die begreepen dat het

meer-