is toegevoegd aan uw favorieten.

De christelijke spectator.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( lo9 ):(

belangrijk en innemend; onderrigtend en hartfterkeiid , fpreken over de beloften en bevelen van het Euangelie; teneinde menfehen, daardoor, oplettend temaken op God en op zigzelf; op zijne heiligheid en hunne gebreken; op zijne algenoegfaamheid en hunne behoeften ; op zijnen genadigen raad, en hunne hooge be-

ftemming? Door zulke befchouwingen worden hun

de middelen aangewezen, om zig uit hunne zedelijke laagheid opteheffen; elkanders gebreken met liefde te dragen; zig onderling het leven genoeglijk te maken ; den last des levens gewillig en manlijk te leeren dragen ; en zo toetenemen in zedelijke flerkte, en af ke'crigheid van alle ondeugd, dat men in hun, als in eenen fpiegel, de aanvankelijke reinheid en verhevenheid des Christendoms aanfehouwt enbewondert. Men moet tog nooit van een Christen zeggen kunnen, hetgeen een der oude fchrijvers van Vaufanias fchreef: Ge/ijk hij door deugden heeft uitgeblonken , zo is hij door ondeugden overflelpt!

Zeer gefchikt tot bevordering van Christelijke gezindheden is ook zang en fpel bij den openbaren eer. dienst. Ach! was het meer geëvenredigd aan deszelfs verheven bedoeling! Het is, in den grond, tog een algemeen gebed, en tevens eene hymne, waarin Gode en zijnen grooten zoon de wierook der hulde, en des lofs.door den geeflelijk zinnelijken mensch, door eene kunst, welke het non plus ultra , dat is het aÜerhoogfte toppunt der menfchelijke fprake is, wordt toege-