Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 24I X

vergelding, liet gevolg van den eerften blik in de Openbaring. Voor elk , die niet willens blind is, zijn deze blikken zo natuurlijk, als de ademhaling voor het eerstgeboren kind, en het zuigen aan de borfien zijner moeder; zo dra namelijk de laatfte aan hetzelve worden aangeboden. Komt men tot meerder rijpheid van verftand en gewaarwording, zo wordt ons alles duidelijker; en het donker gevoel wordt, in deszelfs beftanddeelen , ontwikkeld ; ja men gevoelt niet flegts , maar wordt gewaar , dat dit gevoel' waarheid is, en dat men in betrekkingen ftaat tot dat Opperwezen , in deszelfs handelwijze met menfehen , welke men wel verwaarlozen, en ftompmaken, maar zo min verdelgen kan, als de fcheppiug, welke men rondom zig gewaarwordt. Men is, leeft en beweegt zig in God; en, zonder dien God, is niets wezenlijk , zelfs ons beftaan : niet. Die God is ook de fchepper van het vernuft, en de groote leeraar van alles , wat men weten kan, en weten moet; die menfehen' opleiden wil tot wijsheid en goedheid ; die hun belang kent en bevorderen wil; ja bet zig, als 't ware, tot eene verluftiging fielt, hen, aan zijne hand, optevoeren tot zaligheid. Zo fprak en dagt Jefus Chriftus; zo fprakenzijne Apoftelen tot Joden en Heidenen. Alles wat ons het Euangelie van God en Godsdienst, van de zaligheid, dat is, den toekomenden ftaat van loon op moeilijken arbeid en ftrijd, voordraagt, komt daarop uit. Menfehen tog

ee-

Sluiten