Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVYSBOEK.

17

tie, ZO wel ten regarde van de gecontradiceerde confanguiniteit, als ten refpeéte van de gefustineerde invaliditeit van die meergemelde Testamentaire dispofitie, ex iisdem aclis te deter-

mineeren. , , , tU

Om welke en andere redenen en rechten meer, het Hoog Adelyk Gerichte voorfchreeven, met toegetrokken advys van de ondergetekende Rechtsgepromoveerden, in aanfchouw van God en zyne Heilige Juftitie recht doende; verftaat: door meergemelde Hendrik Everts eene goede , en daar en regens door Hannes Jansen met zyn Conforten voornoemt, eene kwaade'In- en Uitleidinge gedaan te zyn, en diensvolgens aan de eerfte de posfesfie van 't Erf- en Sterfhuis van bovengedagte Roelof Alberts te behooren te worden geadjudicieert, gelyk dezelve hem geadjudicieert word kragtdeezes; de actie ten petitoir of principaalen den Tegendingeren ongepraejudiceert referveerende, om dezelve by nieuwe inftantie na raade te inftitueeren , en de kosten om redenen compenfeerende.

Atqueitain hac fatti fpecie fecundum mores JPatria judicandum cenfuimus, Daveniriae a. d. 20 Junii 1681.

■Was getekent.

Herm. Sylvius Dr. Wolt. ten Brink Dr,

III. CONSULTATIE.

Ingevolge Rechten en gewoone Prattycq in de Provintie van Overysfel, is het notoir, dat niemand ex titulo particulan posfit immitti in Posfesfionem.

Testamentaire Erfgenaamen, een gaaf, ongefchonden en ongecancelkert Testament 'produceerende, worden boven alle anderen in de posfesfie der Goederen van den Testateur geimmitteerd.

In posfesfoire zaaken ftrydig en ongedecideerd hangende voor my Coenraadt Wilhelm Sloet , tot Sloeter Plagen en I. Deel. C Lin-

Sluiten