is toegevoegd aan uw favorieten.

Advys over de militaire jurisdictie [...] aan [...] de heeren Staaten des furstendoms Gelre en graafschaps Zutphen; door [...] de heeren Raaden van voors: furstendom en graafschap overgegeven [...] in april 1783

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C xc )

tien, om die haar aucloriteit op een ander, 't zy dan tacite, 't zy dan expresfe, te doen overgaan,

Alzoo al 't geen aaq die by haare inftructie is. gedemandeert, ten opzigte van de uitoefening van een Jurisdiétie, wy niet anders weten aan te merken, als te beftaan in een Jurisdictie deiegata, welke door den Judex delegatus nooit aan een ander wederom volgens rcgten kan gefubdelegeert worden,

Ten anderen, hebben wy uit de memorie in den Jaare 1703, geformeert door den Raaden hier voren reeds aangehaalt, wel opgemerkt, dac den Raad doe meende, dat van haare auctonteic deflueerde die van de Krygsraaden, maar komt, daar meede niet overeen, de tegenswoordige Ristenue, dat de aucloriteit van de Krygsraaden moet gehouden worden af te vloeyen, van d'aucloriteit van den Heer Capitein Generaal, dewelke bcvoegt word geoordeelt, om die Krygsraaden te creëren d'uitgeftrektheid van haare Jurisdictie aan dezelve te praefcriberen, of we} na goedvinden eenige zoorten van zaken daar van t'eximeren, haar gezag op zig zelfs te borneren, en te binden aanHoogstdeszelfs approbatie van haare gewysdens, of disapprobatie en correctie buiten 't oeffenen van gratie, 't welk geen gemeenfchap heeft met de regtspleging zells, een hooge Krygsraad aan te nellen, of