Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Imp». haar te doen wedervaaren 't geen tig» tens is.

Wy nemen derhalven de vryheid aan U Hooght. ae copie van de meergeme. Citatie, zoo door deefen Canonnier aan U Hoogh'. is overgegeeven en by U Hooghts. Misfive gevoegt is geweeft , hier weder nevens te zenden, met betuiging van Ons leedweezen, dat Wy om de geallegueerde redenen Ons ten eenemaal buiten ftaat bevinden, om aan den inhoud van U Hoogh's- Misfive in dit geval ce konnen voldoen; en hier meede eyndigende

Hooggeboore Furft en Heer!

beveelen Wy U Hoogheid in de Befcherminge Godes^ Gefchreeven te Arnhem den 18. Jann. 17585

(Onderfiond)

U Hoogheids VfientwilHgei Die Raaden &ca,

C Lagerflond)

Accordeert met voorf. Memorie-en Refolutie-boek.

( Wi&s geteekent)

| F: W: van den STEEN.

Ex-

Sluiten