Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

3

geen overéénkomt met onze Natuur, en wat is den mensch natuurlijker, dan van den mensch te fpreeken; Niets ook brengt waare genoegens te weeg, ten zij onze kundigheden, tot deszelfs bevatting zich eenigermaate uitftrekken ; en met hoe meerder kennis wij een voorwerp , dat ons aangenaam is, befpiegelen kunnen, des te grooter is de geneugte der befchouwing. De betrekking tot een onderwerp maakt het zelve voor ons belangrijk, Kan 'er dan eenig voorwerp zijn, waarom* trent de opmerkzaame mensch meerder kunde heeft, dan omtrent den (laat van den mensch zeiven; Is 'er een belangrijker onderwerp voor hem? Immers Neen!

Den Mensch, dan in zijne ver^ fchillende leevensflanden te befchouwen moet een reeks van vermaakelijke en tevens zedelijke befpiegelingen opleveren, daar ieder leevensftand zijne pligten, zijne betrekkingen, met zich brengt. Dit kan, ten minften eene nuttigeuitfpannïng A 2 voor

Sluiten