Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$2.6 historie van mejuffrouw

TWEE en VYFTIGSTE BRIEF.

Mejuffrouw sara burgerhart aan da» Heer jacob brunier.

vriend jacob.'

durfde my dan nog met een half woord vragen: „ of gy u niet mogt vleijen met eenig antwoord op uwe Mhfive " ? Want zo noemt gy dat fraaije Billet, dat gy my deedt ter hand komen. Om uw eigen fatfoens wille wenschte ik wel, dat gy er geen woord van gekikt hadt; dan kon ik ook dit zot Ifukje op de grote lyst uwer overige Beuslaryen hebben aangetekent, en, om dat ik niet geemlyk van aart ben, het u gunstig gepardonneert hebben. Doch nu gy zo dwaas zyt, van my zulk eene rapfodie , als 't ware, te herinneren; en gy mooglyk wel, (want het fchynt waarlyk niet al te richtig in uw. harsfengeliel,) u zoudt kunnen gaan inbeelden , dat ik uwe Misfive niet al te wel zo fpoedig dagt te kunnen beantwoorden, zo zal ik de moeite nemen, om u, over die Misfive s eens een paar woordjes te zeggen.

Ik zeg niet gaarn onaangenaame waarheden , fiji vooral niet aan zulken, die ik, 't zy dan

eok

Sluiten