Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN.

gemeen aangenaam zyn , indien men in waarheid meent, eenen Profesfor Maatig , eene Mevrouw Helder , eenen Dominé Veldenaar gevonden te hebben, dan wei zulke karakters, die minder fchoon , minder verdienstlyk zyn.

Wy hoopen nogmaal de goedkeuring onzer Landgenooten weg te dragen ; dat ons allerbest blyken zal uit een debiet gelyk aan dat onzer sara burgerhart; ons hoofdoogmerk blyft altoos, Leerzaamheid en Vrt» bjkheid.

lommerlus t, in de

BEVERW YK„

mdcclxxxiv.

HIS-

Sluiten