Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem l b e v e n d. *3

ZE SDE BRIE F.

Mejuffrouw jacoba vel den aar aan Me-

juffrOUW curistina helder. WAARDSTE CHRISTJe!

]Lk fchryf u thans te eerder, om dat ik u een zeer aangenaam nieuws kan mededeelen. Ik kom voor een geheele veertien dagen by u! Kleine Jetje zal ik mede brengen : dit kind is zo aan my gehecht , en het zal Moeder nog druk genoeg zyn. Indien gy nu met uw Broeder my van daag agt dagen kunt af haaien , zal ik gereed zyn. Hendrik biyft nog zo lang, tot ik te rug ben, hier. Dat komt goed: nu hebben myne geëerde Ouders goed gezclfchap. Myne lieve Moeder is zo voldaan over myne bezorging , geduurende haare fleepende ongefteldheid , dat zy goedvindt my daar eene belooning voor toe te fchikken. Indien nu het volvaardig doen van iets, dat onze pligt is , eenige belooning kan verdienen (zo als zy vriendlyk meent,) wat kan my daiV zo bchaagen , dan weder eens eenige dagen huisfelyk met u omtegaan ?

Gy weet, dat myne Moeder myne Vriendin is ; gy kent en bemint haar uitmuntend karakter. Ik gaf haar uwen brief: niet om dat gy daar in zo B 4 veel

Sluiten