Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *9 )

Spe&atum admijji rifum teneatis amict.

h0ratius.

Vluchtige fchets van het Ballet Circé.

JNÏaamrol der helden in dit Ballet voorkomende, zo als dezelve letterlyk in de befchryving van hetzelve ftaan opgetekend. circé, vermaard door hare toverkonst, en regerendd

op het Eiland Circea. colombine, haar eerjle Staatsdame en vertrouwde. ülysses, Koning van Itaka, Generaal en Chej der

Griel'fche Armée, voor Troijen. a"r l e q u i n , zyn Adjudant Generaal en vertrouweling. pantalon, pierrot, crispyn, scapin, Officieren

der Griekfche Armée.

dé vier winden.

ver sc heide helsciie furiën.

een reusachtige mdor. Pluimgraaf in de Mina*

gerie van Circé. twee dito dito, tot een ander gebruik. verscheiden dieren, uit de Menagerie van Circé,

alle Minnaars van die kuisfche Vrinces.

ö Vindingryk vernuft! Tweede Homeer! Vader der Balletmakers ! Promotor Magnifice! dieUlysfes tot Generaal en Chef der Griekfche Armée bevordert, — die hem daarenboven een Adjudant Generaal göedgunftig hebt toe, gevoegd \ — wie is die Griekfche Adjudant? — zegt gy 't my, 'ö Calliope ! — wie anders dan de dappere Arle-

quin. Wie zyn deeze Griekfche Officieren?

wie anders, dan held Pantalon — Pierot — Crispyn .

Scapin — die door myne Zuster Thalia en Erato aan de vrtig'tbaare boorden van den vcelbruifchende Padus opgevoed, nu helaas! in vreemde oorden rondzwerven, en 3 door

Sluiten