Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K O N S T E N; gs ten, en roert het wel ondereen met een (tok, en ftelt het wederom in de Zon. Ten laatften, doet daar nog in een once Gomme van Arabien die zeer klaar is, en klein gefloten, met een once Granaat appels-fchillen, indien gy die bekomen kont. Laat het dan een weing zieden met een zagt vuur , en giet het klare boven af, 't welk gy zult kunnen bewaren in een Glas of loden vat, en het zal zeer zwarten en uitermaten goeden Jnkt zyn.

89. Om fckoone Blauwe Inkt te maken.

Neemt welgezuiverde Smulde , mengtze met Gomwater, en dat matig, dat het niet dik zy:En om de proeve daar van te nemen, zo maakt een Jetter of twee met de Smalde, en droog zynde» legt 'er een fchoon Papier op, wryft dat Papier, 't welk op de letters leid , flyf met de hand; blyft het Smalde aan het Papier hangen zo moet 'er meer Gomme in. Om wel met de voorfz. Smalde te mogen fchryven, zo moet men een flappe lang genebde penne hebben. Zo de Smalde te bruin wort door lange flaan, giet her Gom-water af,en doet 'er klaar water op, roer het wel om, en laat het zinken, en giet als dan dat water daarvan tot datze weder fchoon is, en als gy ze wederom bezigen wild, giet 'er Gom-water op, als voren, go. Om op driederhande manier Gelen Inkt te maken

Neemt Opriment, of Auripigmentum, fyn gewreven, met klaar Ey getempert, is fchone Gelen Inkt. Desgelyks Saffraan met Eyer-doyers gemengt, is goeden Gelen Inkt. Item, Saffraan geweekt in verfche klare Eye, 24 uuren lang,giet dat geel Ey-water in een Potje of Schelp, en tempert daar Mafticot in, 't is ook fchonen Gelen Inkt.

Si. Om Groen te maken daar men mede Schryvep, en Verwen kan.

Nesmt Spaans Groen, Litargirium en Quikzilver, ftampt het wel te zamen met Kiuuerpis, C % daar-

Sluiten